Fore Kazıkby Emre Kıbrıs

Fore Kazık

Fore kazıklar, ağır yükleri daha derin bir zeminde veya kaya tabakasına aktarmak için kullanılan açılmış kuyulara döşenen betonarme elemanlardır. Düşük titreşimli sürekli sondaj yöntemiyle yürütülen fore kazıklar, temeller ve temel kazı alanı emniyeti yanı sıra eğim stabilizasyonu için de kullanılabilir. Sekonder kazık duvarlar (ayrı, teğet veya üst üste binen) nispeten sert ve düşük deformasyonlu sistemler olarak görülür. Kazıklar, yapı yüklerini zeminin derin tabakalarına taşıtmak amacıyla kullanılan bir derin temel çeşididir. Zemin yapısına, yapılacak yapılara ve kazı derinliklerine bağlı olarak genellikle Ø50 ile Ø200 cm arası çaplarda imal edilir.


site2

site1

Zemin yüzeyine yakın tabakalar, yapı yüklerini göçmeden veya aşırı oturmalar yapmaksızın taşıyabilecek bir yüzeysel temel teşkiline elverişli değilse derin temel tercih edilmelidir. Fore Kazık konusunda uygulamaya başlamadan önce mutlaka uygulama yapılacak olan alanda zemin profili ve zemin özellikleri belirlenmeli, yapılacak olan kazıkların tasarımı için ön bilgi sunacak Jeolojik-Jeoteknik Zemin Etüdü yapılmalıdır. Jeolojik-Jeoteknik Zemin Etüdünün sunduğu veriler ışığında kazık tasarım raporları ve projeleri hazırlanmalı bütün bu aşamalardan sonra Fore Kazık uygulamasına geçilmelidir.