Jeolojik-Jeoteknik Zemin Etüdüby Emre Kıbrıs

Jeolojik-Jeoteknik Zemin Etüdü (Zemin ve Temel Etüdü)

Özellikle 1999 depreminden sonra ülkemizde önemi anlaşılan jeolojik-jeoteknik zemin etüt raporları, yapıların doğanın bir parçası olan zeminle ilişkisini anlamamıza ışık tutmaktadır. Jeolojik- jeoteknik zemin etütleri dahilinde yaptığımız sondaj, jeofizik ölçümler, laboratuar analizleri ve büro çalışmalarıyla, parsel bazında yapılacak olan yapıların zemin özelikleri, parametreleri ve varsa alınması gereken önlemler belirlenmekte, zeminin yapılara yönelik sıvılaşma, oturma, yer altı suyu varlığı, zemin emniyet gerilmesi vb. özellikleri tespit edilmektedir.

İmara esas zemin etüt raporlarında ise şehir ve bölge planlamasında  büyük önem taşıyan bölgesel çalışmalar yapılmaktadır.

site3

İstatistikler, inşaat projelerinde karşılaşılan sorunların% 80’inin, uygun bir saha araştırması yapıldıktan sonra önlenebilecek öngörülemeyen zemin koşullarından kaynaklandığını göstermektedir. Yeraltı araştırmaları genellikle toplam maliyetin %1 ‘ini geçmemesine karşın yaygın yaklaşım, araştırmanın tek başına değerlendirilmesi sonucu en az maliyet ile gerçekleştirilmek istenmesidir. Oysa bir mühendislik yapısının maliyeti (a) araştırma maliyeti (b) yapım (inşaat) maliyeti olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir ve araştırma maliyeti yapım maliyetini ve toplam tutarı doğrudan etkiler. Araştırma maliyeti arttıkça, diğer deyişle gerekli ve yeterli veriler elde edildikçe, yapım maliyeti dolayısıyla toplam maliyet azalmakta ve belli bir düzeye gelindiği zaman yapım malyeti ile toplam maliyet minimum olmaktadır. Araştırmalara, tasarlanan yapının ekonomik ve teknik yapılabilirliğinin ortaya konması biçiminde bakılarak gerekli önem verilmelidir.

Bir Zemin Etüdü arazi İncelemesi, bilgilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve bir sitenin altında bilinmeyen potansiyel tehlikelerin bildirilmesi süreçlerinden oluşmaktadır.

Jeolojik-Jeoteknik Raporlar kapsamında Mühendisliğin 3 saç ayağı olan Zaman, Ekonomi ve Çözüm kavramları ön planda tutularak tarafımızca yapılan çalışmalar şunlardır;

Veri Raporu,

Geoteknik (Jeoteknik) Rapor,

Zemin –Kaya sondajları,

Arazi Deneyleri,

Jeofizik Ölçümler,

Oturma, Sıvılaşma Analizleri,

Şev analizleri,

Zemin iyileştirmelerine (fore kazık, ankraj vb.) yönelik analizler.