Mermerby Emre Kıbrıs

 • salome
 • rustic green
 • dark emprador
 • white silver
 • rainforest
 • rainforest green
 • verde guatemala
 • tundra grey
 • taurus black
 • silver fantasy-2
 • silver grey
 • silver fantasy
 • rosso levanto
 • nero picasso
 • light-emprador
 • liliac
 • Green Paradise
 • golden spider
 • equator
 • chrystarl white
 • bianco dorleo
 • albatros
 • nero picasso
 • liliac
 • light-emprador
 • Green Paradise
 • golden spider
 • equator
 • chrystarl white
 • bianco dorleo
 • salome
 • albatros
 • rustic green
 • dark emprador
 • white silver
 • rainforest green
 • rainforest
 • verde guatemala
 • tundra grey
 • silver grey
 • taurus black
 • silver fantasy-2
 • silver fantasy
 • rosso levanto
 • fore kazık
Mermer

Mermerin tanımı ‘bilimsel’ ve ‘ticari’ olarak iki şekilde yapılmaktadır. Bilimsel tanımıyla mermer; kireçtaşlarının zamanla doğada meydana gelen ısı ve basınç (metamorfizma) etkisiyle kristalize olmuş şeklidir ve aynı zamanda ‘hakiki mermer’ olarak da adlandırılmaktadır. Kireçtaşından oluşan mermer, hem kalsiyum karbonat, hem de magnezyum karbonat içerebilmektedir. Bunların içinde az miktarda kuvars, grafit, hematit, limonit, pirit, mika,    klorit gibi minerallerde bulunabilmektedir. Bu mineraller mermere değişik renkler ve damarlı bir görünüm kazandırmaktadırlar.

Hakiki (kristalin) mermerler dünya üzerinde ağırlıklı olarak Alp Kuşağı,Ege Adaları,Anadolu Yarımadası ,İran ,Pakistan ve Hindistan’dan Çin’e kadar uzanan alanda bulunmaktadırlar. Ayrıca metamorfik masifler içinde yer alan mermerler Hersiyen Orojenik Kuşağındaki eski kristalin masiflerin (Kanada, İsveç, Anadolu, Urallar-Sibirya, Güney Afrika, Güney Amerika ve Avustralya) bulunduğu yerlerde görülmektedir.

Ülkemizde ise, Balıkesir-Marmara Adası, Afyon-İsçehisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla, Aydın, Gaziantep ve Hatay yöresi mermerleri gerçek mermerler grubuna en iyi örneklerdendir.

Ticarette kullanılan mermer deyimi ise; kesilip parlatılabilen her çeşit taşı kapsamaktadır. Ticari tanımlama içinde hakiki mermerin yanında, iyi parlatılabilen kalker, traverten, serpantin, oniks mermeri, dolomit, granit, diyabaz, bazalt, arduvaz, kumtaşı, tektonik breş ve konglomera da yer almaktadır.

Mermerlerde en önemli özellikler; renk, desen, doku, sertlik, parlatma, cilaya karşı duyarlılık ve blok elde edebilme oranıdır.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mermerler geniş bir renk aralığı göstermektedirler. Saf mermer parlak beyaz renktedir. Gri ve siyah renk grafit ve diğer karbonlu bileşiklerden, yeşil renk klorit ve diğer silikat minerallerinden, pembe ve kırmızı renkler hematit ve mangan bileşiklerinden, sarı ve krem rengi tonları limonitten ileri gelmektedir. Mermerin rengi bütün yatakta monoton ve aynı tonda dağılmış olabileceği gibi benekli veya damarlı halde de olabilmektedir. Kullanma alanlarına göre desenli veya tekdüze renkli mermerlerde tercih edilmektedir. Özellikle simetrik görünümlü desenler oluşturan, düzenli, ince damarlı ve boyuna kesilmiş ağaç gövdesine benzeyen mermerler daha pahalıdır. Renkteki homojenlik aranılan bir özellik olduğu için ocaklarda belli yatakları izlemek konusunda daha dikkatli olmak gerekmektedir.

Dünyadaki tüm mermer rezervlerinin yaklaşık % 35 ‘ünün Türkiye’de olduğu tahmin edilmektedir. Toplam rezervi 13,9 milyar ton  olan Türkiye’nin 1,6 milyar ton civarında görünür rezervi bulunmaktadır. Ülkemizde halen işletilmekte olan mermer yataklarının %95’i ise  Batı  Anadolu ‘ da  bulunmaktadır. Mermer rezervi ve ocağı bakımından Marmara ve Ege Bölgesi başta olmak üzere, Trakya’dan Doğu Anadolu’ya kadar hemen bütün coğrafi bölgelerimizde, dünya pazarında beğeni kazanabilecek türde ve üstün kalitede mermer rezervlerine rastlanmaktadır. Mermer açısından bu zenginlik Batı Anadolu’nun jeolojik yapısında yer alan eski kristalin masiflerin varlığından kaynaklanmaktadır.

Mermercilik; konu itibariyle oldukça yaygın bir sanayi koludur, çıkarılma aşamasından başlayıp kullanılacağı duruma göre hazırlanması büyük emek, geniş sermaye ve etraflı bilgi isteyen bu konu, maalesef ülkemizde bu güne kadar üzerinde durulmamış, kendi haline terk edilmiş çok bakir bir saha teşkil etmektedir. İktisadi durumlarını düzenleyebilmek üzere kaynaklar aramakta olan devletler içinde mermer ihracatından büyük ölçekte döviz sağlayanlar gün geçtikçe artmaktadır. Milâttan önceki devirlerden başlayıp yirminci asrın ortalarına kadar mermerler, büyük tarihî abideler, saraylar, heykeller ve milletlerin geleceğini tayin eden güçlü devlet adamları ile başarılı kumandanların hatıralarını ebedileştirmek için lahit ve kabirlerinin inşaatında ve kilise, cami gibi tapınaklarda kullanılmış olmasıyla birlikte  bugün mermer zevke hitap eden en kıymetli inşaat ve dekorasyon malzemesi durumuna gelmiştir.

Mermer Uygulamalarından Örnekler

22

3 4

8 9 211

Exif_JPEG_PICTURE

5

2116

Mermer Şömine Uygulamaları
12 13 14 15 18
1917
1620