Mini Kazıkby Emre Kıbrıs

Mini Kazık

Yapımı ve çalışma prensibi fore kazıklara benzerlik gösteren, yalnız fore kazıklara göre daha düşük çaplarda (250 mm-300 mm) imal edilen düşey yapısal destek elemanları mini kazık olarak adlandırırlır. Fore kazık imalatının maliyetli olabileceği durumlarda imal edilebilmeleri önemli bir tercih sebebidir.